Sunday, 29/03/2020 - 15:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Thực hiện theo Công văn số 2376/SGDĐT-GDTrH ngày 27/12/2018 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường.

Căn cứ công văn số 01 /PGDĐT-HĐNG ngày 02 tháng 01 năm 2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường.

Trường TH số 3 Phước Thuận xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường năm học 2018-2019 như sau:

  PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC THUẬN                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: …../KH-TrPT3                                            

                                                                                                                                            Phước Thuận, ngày 2 tháng 1 năm 2019

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thực hiện theo Công văn số 2376/SGDĐT-GDTrH ngày 27/12/2018 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường.

Căn cứ công văn số 01 /PGDĐT-HĐNG ngày 02 tháng 01 năm 2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường.

Trường TH số 3 Phước Thuận xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức HS từ GVBM và GVCN và các bộ phận trong nhà trường.

- Đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng chống hiện tượng kì thị, vi phạm giới, bạo lực học đường.

- Kiềm chế việc vi phạm pháp luật trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong nhà trường và các hành động tự phát của học sinh làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng ngừa bạo lực học đường.

- Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng ngừa bạo lực học đường. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình học sinh.

- Chủ động phòng ngừa, không để học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học.

II. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân

1. Thực trạng

Bạo lực học đường hiện nay đang là vấn đề nóng, nó trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình, nhà trường, nỗi trăn trở của toàn xã hội, tạo ra những dư luận, những ảnh hưởng xấu và những bức xúc đối với ngành giáo dục. Trong năm học qua nhiều kênh thông tin và dư luận xã hội thì bạo lực học

đường vẫn còn khá phúc tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến công tác giáo dục toàn diện và phát triển nhân cách, năng lực của học sinh. Bạo lực học đường ngày càng có xu hướng phức tạp hơn, bạo lực về vật chất, bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực giữa học sinh nam, giữa các học sinh nữ và giữa học sinh nam và học sinh nữ, bạo lực từ phía học sinh với giáo viên và từ giáo viên đối với học sinh… Nhiều năm qua các trường đề ra nhiều biện pháp nhằm can thiệp, ngăn chặn

nhưng hiện tượng bạo lực vẫn còn xảy ra trong và ngoài nhà trường dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Còn hiện tượng học sinh đánh nhau kể cả trong và ngoài nhà trường, có trường hợp dùng hung khí tiến hành bạo lực các đơn vị đã xử lý nhưng không báo cáo, gần đây nhất.

Ở trường TH số 3 Phước Thuận trong năm học qua (2017-2018) vẫn chưa xảy ra bạo lực học đường ở mức nghiêm trọng, chỉ vài vụ việc cá nhân học sinh gây gỗ đánh nhau nhưng số lượng rất ít. Theo thống kê năm học 2017-2018, toàn trường xảy ra 2 vụ HS gây gỗ đánh nhau và được xử lý dứt điểm, không còn tái diễn.

2. Nguyên nhân

Có thể có nhiều nguyên nhân song chủ yếu tập trung vào 4 nhóm nguyên nhân chính:

- Nguyên nhân từ giáo dục gia đình: ít quan tâm, lo làm kinh tế, một số gia đình đi làm ăn xa, HS ở nhà với ông bà lớn tuổi nên việc theo dõi, giáo dục chưa chặt chẽ…

- Nguyên nhân từ giáo dục của nhà trường: công tác chủ nhiệm chưa đều tay giữa các giáo viên, giáo viên dạy lớp chưa dành nhiều thời gian giáo dục đạo đức HS vì chạy theo phân phối chương trình, công tác triển khai trước cờ hiệu quả giáo dục chưa cao, chưa tác động được ý thức học sinh.

- Nguyên nhân từ xã hội: do tác động mặt trái của kinh tế thị trường, các mối quan hệ tiêu cực xã hội, truyền thông, các trò chơi bạo lực trên Internet, phim ảnh...

- Nguyên nhân tâm lý từ chính bản thân học sinh: thích được làm nổi, thích được bạn bè khen với những hành động dũng cảm, thích làm đàn anh, chị trong trường …

III. Nội dung và giải pháp.

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;

2. Tổ chức cho từng học sinh, từng tập thể lớp ký cam kết, giao ước thi đua không vi phạm các hành vi đánh nhau, vô lễ với nhà giáo, gây mất đoàn kết nội bộ. Nội dung ký kết của học sinh phải được phụ huynh học sinh xác nhận.

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đề án phòng chống BLHĐ, trong đó chú trọng các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng BLHĐ tại trường học.

4. Phối hợp với Công an địa phương, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tuyên truyền đến mọi cán bộ, giáo viên, học sinh về các nội dung liên quan đến BLHĐ; lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức, đoàn thể khác. Lập hồ sơ theo dõi tình hình khi học sinh vi phạm để có biện pháp giải quyết.

5. Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ trực 24/24 giữ gìn tài sản và tham gia ngăn chặn bạo lực học đường.

6. Tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo nhà trường, TPT đội, giáo viên chủ nhiệm, đội cờ đỏ; chú trọng phòng ngừa việc đem đồ chơi mang tính kích động vào trong trường học nói riêng và BLHĐ nói chung. Phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý chặt chẽ việc chuyên cần của học sinh.

7. Tổ chức các hoạt động như: Tọa đàm, tổ chức tuyên truyên về các nội dung liên quan xây dựng xã hội, cộng đồng, cơ quan, gia đình nâng cao nhận thức trong quá trình thực hiện, tổ chức các Câu lạc bộ sinh hoạt theo từng loại hình.

IV. Tổ chức phối hợp thực hiện.

1. Đối với hiệu trưởng

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, có tính khả thi và triển khai có hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và CBGV, học sinh có nhu cầu tìm hiểu.

- Đề ra các biện pháp ngăn ngừa hiệu quả với các trường hợp học sinh vi phạm.

- Lãnh đạo nhà trường phối hợp với Đội TNTP HCM, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống ma túy bạo lực học đường trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt lớp, tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp của năm học 2018 – 2019.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đội Thiếu niên trong những ngày kỷ niệm…

2. Về công tác phối hợp, kết hợp với chính quyền đại phương

- Ban giám hiệu phối hợp với công an xã Phước Thuận: tổ chức tuyên truyền trước cờ, tuyên truyền trong những HS cá biệt, HS có nguy cơ vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật, có hành vi bao lực đối với những HS khác; Tuyên truyền những HS bị lôi cuốn bởi những thành phần không tốt trong xã hội; Kịp thời xử lý những thành phần không tốt lôi cuốn HS đi vào con đường vi phạm pháp luật, có hành vi bạo lực trong và ngoài trường .

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, gia đình để quản lý học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bạo lực tạo điều kiện để học sinh, giáo viên, nhân viên tham gia thường xuyên vào các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa bạo lực đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đặc biệt là Công an để triển khai các hoạt động phòng chống bạo lực trong trường học.

- Đưa nội dung quy định về phòng, chống bạo lực học đường vào tiêu chí đánh giá thi đua; thường xuyên kiểm tra giám sát; biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống bạo lực.

- Tham mưu cho các cấp ủy và chính quyền về công tác phòng, chống bạo lực

học đường.

3. Đối với giáo viên bộ môn

- Giáo dục ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật để vận dụng vào giảng dạy lồng ghép trong các buổi học chính khoá.

- Cùng Ban giám hiệu tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể cho học sinh tham gia cùng học sinh.

- Giảng dạy môn đạo đức theo chương trình theo quy định.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để phục vụ cho công tác giảng dạy cho học sinh trong trường đạt hiệu quả khi được phân công.

- Tuyên truyền giáo dục cho CBGV về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật trong cuộc sống trong hiện nay.

- Tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho học sinh tham gia để tránh xa tệ nạn xã hội.

4. Đối với học sinh

- Tuyên truyền cho học sinh thông qua các bài học chính khoá, giờ chào cờ, tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề.

- Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức về ATGT, các quy định của pháp luật về xử lý tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật;

- Tổ chức cho học sinh và PHHS kí cam kết không vi phạm về bạo lực học đường, an ninh trường học, vi phạm các tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ.

- Tuyên truyền giáo dục cho học sinh về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật trong cuộc sống hiện nay.

- Ngăn chặn tình trạng học sinh đến trường nhưng bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội.

5. Phối hợp với các đoàn thể

* Công Đoàn

Phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong giáo viên-nhân viên, CMHS và học sinh về vấn đề phòng chống bạo lực học đường.

* Chi đoàn giáo viên

* Tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với Ban công an xã ngăn chặn những sự việc có thể xảy ra.

- Phối hợp với GVCN phổ biến, hướng dẫn cho HS sinh hoạt, hoạt động lành mạnh trong năm học.

- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động giáo dục của tổ tự quản “An toàn giao thông”, “Tuyên truyền măng non”; Các đội thiếu niên tình nguyện …

- Tăng cường chăm sóc bảo vệ cây xanh, cảnh quan môi trường quanh trường.

- Vận động đội viên tham gia tốt phong trào thi đua THTT-HSTC nhằm đảm bảo an ninh chính trị trường học.

- Quán triệt đến HS ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn hành vi vi phạm luật giao thông; đi hàng 2, 3 trên đường.

- Phối hợp tổ chức cho HS tuyên truyền phòng chống ma túy, thực hiện an toàn giao thông đường bộ, chống tiêu cực trong thi cử.

- Bố trí lực lượng trực hàng ngày cùng cờ đỏ, kịp thời phát hiện các đối tượng bên ngoài vào trường trái phép, phối hợp cùng Bảo vệ trường làm tốt công tác phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trong khuôn viên của trường.

- Phối hợp với công an địa phương để ban công an xã nói chuyện về pháp luật và giáo dục pháp luật cho học sinh.

* Bảo vệ nhà trường:

- Xây dựng phương án phòng ngừa theo kế hoạch.

- Bảo vệ trường làm tốt công tác trật tự trị an trong khu vực trường quản lý.

* Thư viện:

- Nhân viên thư viện thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc các ngày trong tuần và báo cáo kết quả hoạt, phản ánh sự việc cần thiết.

- Bổ sung sách pháp luật còn thiếu để phục vụ bạn đọc.

* Y tế:

- Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, kiểm tra đôn đốc các hoạt động vệ sinh môi trường.

- Hoàn thành kịp thời đúng quy định công tác khám sức khỏe cho HS trong năm học.

* Tổ tư vấn học đường tư vấn HS khi cần thiết

- Tư vấn các vấn đề tâm sinh lý, sức khỏe, tâm lý học đường.

- Tư vấn học tập, hướng nghiệp.

- Tư vấn chế độ chính sách: học bổng tài trợ, học bổng khuyến khích, chính sách chăm sóc sức khỏe theo quy định y tế học đường.

- Tư vấn tham gia các phong trào: thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, Đoàn, Đội.

- Tư vấn pháp luật: tìm hiểu đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

- Tư vấn các mối quan hệ xã hội: quan hệ giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống, kỹ năng sống …

- Tư vấn rèn luyện đạo đức HS.

* Giáo viên chủ nhiệm:

- Tổ chức cho HS tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà trường. Tổ chức sinh hoạt với lớp HS hàng tuần. Theo dõi nắm tình hình học sinh trong lớp có ghi hoạt động của từng HS. Đối với HS cá biệt có biện pháp giáo dục cụ thể. Vận động học sinh đến thư viện đọc sách trong ngày…..

- Thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống ma túy, bạo lực học đường qua một số môn học, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong nhà trường, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bộ ích cho học sinh tham gia.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời công tác đảm bảo ANTT của đơn vị và quản lý chặt chẽ HS thuộc lớp chủ nhiệm; kịp thời đề xuất với Nhà trường các biện pháp đảm bảo ANTT và quản lý HS.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HS; nâng cao hiệu quả công tác của giáo viên chủ nhiệm, nắm chắc diễn biến tư tưởng HS.

- Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động của HS xâm hại đến nhân phẩm, danh dự học sinh.

- Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn một số hành vi vi phạm đạo đức HS như: Đánh nhau, trộm cắp tài sản, đồ dùng học tập, gây rối trật tự công cộng, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội hoặc phim ảnh đồi trụy …

- Phối hợp với Đội TNTP HCM tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút, lôi kéo được HS tham gia.

* Đối với cha, mẹ học sinh:

- Thường xuyên nhắc nhở, quản lí con em mình khi có biểu hiện tiêu cực trong lối sống, học tập, sinh hoạt bạn bè.

- Tổ chức ký cam kết giữa cha mẹ học sinh với nhà trường không để con em vi phạm an ninh trật tự trường học, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

- Làm tốt công tác giáo dục con em mình thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ…

- Mỗi bậc cha mẹ là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo.

- Họp cha, mẹ HS hàng tháng để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của con em mình ở trường.  

Trên đây là Kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng ngừa bạo lực học đường năm học 2018-2019 của Trường TH số 3 Phước Thuận.

CÔNG ĐOÀN,                    CHI ĐOÀN,                             ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                       

 

XÁC NHẬN CÔNG AN XÃ

Nơi nhận:

- PGD-ĐT TXHN (để báo cáo)

- Các bộ phận phối hợp (thực hiện)

- GVCN, GVBN, NV..

- Lưu vi tính

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 7
Tháng 03 : 304
Năm 2020 : 1.080