Thứ bảy, 14/12/2019 - 15:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập thông qua hoạt động của học sinh 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 

Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay trong việc đổi mới toàn diện ngành giáo dục . Đổi mới phương pháp dạy học là dạy học không còn theo cách truyền thống “ thầy giảng, học sinh tiếp thu một cách thụ động”. Đổi mới phương pháp hiện nay là nhằm hướng học sinh vào các hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đảm bảo nguyên tắc “Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh”, đồng thời nhằm rèn luyện và phát triển kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp cho học sinh, tất cả những vấn đề đó đang trở thành mối quan tâm của toàn ngành giáo dục, các nhà trường và toàn thể giáo viên đứng lớp, của phụ huynh và học sinh bởi theo theo phương pháp dạy học mới chúng ta phải thay đổi cách thức tổ chức lớp học, cách thức dạy, cách thức học và cách thức đánh giá học sinh.

Theo phương pháp dạy học mới này việc dạy học theo nhóm sẽ được thực hiện một cách sâu hơn, rộng hơn trong mỗi giờ học và trở thành hình thức học chủ yếu của các em. Học tập hợp tác nhóm là mô hình học tập, làm việc theo nhóm để hoàn thành một mục tiêu hoạt động chung với điều kiện giữa các thành viên có sự phụ thuộc với nhau chặt chẽ, song mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm cụ thể, đồng thời sự tương tác giữa các cá nhân được thúc đẩy, các kỹ năng hợp tác được sử dụng hợp lý và nhóm ngày càng được củng cố. Dạy học theo nhóm nhỏ là phương pháp dạy học trong đó giáo viên sắp xếp học sinh thành những nhóm nhỏ theo hướng tạo ra sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên. Theo đó, học sinh trong nhóm trao đổi, giúp đỡ và cùng nhau phối hợp làm việc để hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm.

Khi làm việc theo nhóm, các thành viên của nhóm cần nhận thức rằng họ cùng chung một nhóm và họ có sự phụ thuộc lẫn nhau. Cả nhóm phải cùng hoàn thành một nhiệm vụ chung, chính vì vậy mỗi thành viên cần phải cố gắng hết sức mình, không phải chỉ vì thành tích cá nhân, mà còn vì thành công của nhóm, cái được tạo nên từ sự cố gắng của từng người và trở nên niềm vui chung của tất cả.Chúng ta biết rằng, dạy học theo nhóm là hình thức giảng dạy đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó học sinh được tổ chức thành nhóm một cách thích hợp. Học hợp tác nhóm giúp các em rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc, kĩ năng giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm. Thông qua hoạt động nhóm, các em có thể làm việc với nhau những công việc mà một mình không thể tự làm được trong một thời gian nhất định. Đối với cấp Tiểu học, việc rèn luyện cho các em các kĩ năng học hợp tác nhóm là hết sức cần thiết, tạo điều kiện để các em có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào việc giáo dục nhân cách cho học sinh.Vì vậy, tổ chức dạy học theo nhóm là một trong những hình thức thực hiện tốt nhất việc dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Với hình thức này, học sinh được lôi cuốn vào các hoạt động học tập, tiếp thu kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên. Thông qua tổ chức học nhóm giáo viên kết hợp đánh giá kết quả học tập của học sinh. Tuy nhiên vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm như thế nào là mang lại hiệu quả cao nhất? Làm thế nào để các thành viên trong nhóm phải phụ thuộc tích cực vào nhau. Đó là điều mà tôi muốn cùng chia sẻ, trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các đồng nghiệp.

& Nhóm “Mảnh ghép”:

Nhóm mảnh ghép là nhóm học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức tạp, kích thích sự tham gia tích cực cũng như nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác.

a) Mục tiêu:

- Giải quyết một nhiệm vụ phức tạp.

- Kích thích sự tham gia tích cực của học sinh trong hoạt động nhóm.

- Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác.

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm học tập của mỗi cá nhân.

b) Cách tiến hành:

Tổ chức “nhóm mảnh ghép” phải qua hai giai đoạn: giai đoạn 1 (nhóm chuyên sâu), giai đoạn hai (nhóm mảnh ghép).

Giai đoạn 2

Nhóm mảnh ghép

                                          

 

Giai đoạn 1: Nhóm chuyên sâu

Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3- 6 người). Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu sâu một nôi dung học tập khác nhau nhưng có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ:

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A

+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C

Các nhóm nhận nhiệm vụ và nghiên cứu, thảo luận. Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Nhóm mảnh ghép

  1. khi hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn 1, mỗi học sinh từ các nhóm “chuyên sâu” khác nhau hợp lại thành các nhóm mới, nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1- 2 người từ nhóm 1; 1- 2 từ nhóm 2; 1- 2 người từ nhóm 3…), gọi là nhóm mảnh ghép.

Các câu hỏi và câu trả lời của giai đoạn 1 (nhóm chuyên sâu) được các thành viên trong nhóm mới (nhóm mảnh ghép) chia sẻ đầy đủ với nhau.

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, được tất cả nội dung ở giai đoạn 1(nhóm chuyên sâu), thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm “mảnh ghép”.(Lưu ý: nhiệm vụ mới này phải gắn liền với kiến thức thu được ở giai đoạn 1).

Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả.

{ Một số lưu ý khi tổ chức dạy học áp dụng nhóm “mảnh ghép”.

- Nhiệm vụ của các “nhóm chuyên sâu” phải có sự liên quan, gắn kết với nhau.

- Nhiệm vụ phải hết sức cụ thể, dễ hiểu và vừa sức HS.

- GV cần cung cấp tư liệu cần thiết cho nhóm chuyên sâu tìm hiểu.

- Nếu lớp đông HS, có thể chia thành nhiều nhóm và giao cho 2 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ.

- Khi các “nhóm mảnh ghép” hoạt động, GV cần quan sát, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo các thành viên nắm được đầy đủ các nội dung từ “nhóm chuyên sâu”.

- Nhiệm vụ mới được giao cho “nhóm mảnh ghép” phải mang tính khái quát, tổng hợp các nội dung, kiến thức đã nắm được từ các nhóm chuyên sâu.

- Khi thiết kế, GV cần phải xuất phát từ nhiệm vụ mà “nhóm mảnh ghép” cần giải quyết để xác định các nhiệm vụ của các nhóm chuyên sâu nghiên cứu, tìm hiểu.

( Ví dụ Minh họa: áp dụng “nhóm mảnh ghép”. Môn Khoa học lớp 4 - Bài : Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn . Vai trò của chất bột đường (tiết 2), (Tuần 2), trang 10 .

Giai đoạn 1: Nhóm chuyên sâu:

- Giáo viên chia nhóm: 8 nhóm, ( 4 học sinh một nhóm, tùy theo số lượng học sinh của lớp).

- Nêu yêu cầu cần thảo luận:

- Nhóm 1,3: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất bộ đường?

- Nhóm 2,4: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất đạm?

- Nhóm 5,7: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất béo?

- Nhóm 6,8: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều vi-ta-min và khoáng?

- Các nhóm nhận nhiệm vụ và nghiên cứu, thảo luận. Mỗi thành viên trong từng nhóm phải đảm bảo đều trả lời được câu hỏi được giao và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở giai đoạn 2

 

 

Giai đoạn 2: Nhóm mảnh ghép:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn 1, mỗi học sinh từ các nhóm “chuyên sâu” khác nhau hợp lại thành các nhóm mới, nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1 người từ nhóm 1; 1 người từ nhóm 3; 1 người từ nhóm 5;1 người từ nhóm 7…(tương tự cho nhóm 2,4,6,8), gọi là nhóm mảnh ghép.

Vấn đề đã được thảo luận ở giai đoạn 1 (nhóm chuyên sâu) sẽ được các thành viên trong nhóm mới (nhóm mảnh ghép) chia sẻ đầy đủ với nhau.

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu , được tất cả nội dung ở giai

đoạn 1(nhóm chuyên sâu), thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm “mảnh ghép”.

Các nhóm mảnh ghép nhận nhiệm vụ mới (nhiệm vụ chung): Chúng ta cần ăn uống như thế nào cho hợp lí?

Các nhóm thảo luận và rút ra kết luận chung: Cần ăn uống đủ chất và đủ lượng, có đủ các nhóm chất, phối hợp nhiều loại thức ăn…

Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

] Nhóm mảnh ghép là nhóm tạo ra các hoạt động đa dạng và phong phú,

học sinh được tham gia vào các hoạt động với các nhiệm vụ khác nhau và các mức độ yêu cầu khác nhau. Sau khi các thành viên trong nhóm nhận nhiệm vụ đòi hỏi mỗi thành viên phải tích cực, nỗ lực tham gia và bị cuốn hút vào các hoạt động để hoàn thành vai trò trách nhiệm cá nhân. Đặc biệt ở giai đoạn 2, mọi thông tin ở nhóm “chuyên sâu” đều phải được trình bày, cung cấp đầy đủ. Nếu một thành viên trong nhóm trình bày không rõ ràng, đầy đủ thì phần thông tin đó bị khiếm khuyết, điều đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của nhóm khi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo và chắc chắn rằng hoạt động không hiệu quả nếu giáo viên không can thiệp, hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, giáo viên cần theo dõi quá trình hoạt động của các nhóm để đảm bảo tất cả học sinh ở các nhóm đều hiểu rõ nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

b) Cách tiến hành:

Tổ chức “nhóm mảnh ghép” phải qua hai giai đoạn: giai đoạn 1 (nhóm chuyên sâu), giai đoạn hai (nhóm mảnh ghép).

Giai đoạn 1

( Ví dụ Minh họa: áp dụng “nhóm mảnh ghép”. Môn Khoa học lớp 4 - Bài : Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn . Vai trò của chất bột đường (tiết 2), (Tuần 2), trang 10 .

Giai đoạn 1: Nhóm chuyên sâu:

- Giáo viên chia nhóm: 8 nhóm, ( 4 học sinh một nhóm, tùy theo số lượng học sinh của lớp).

- Nêu yêu cầu cần thảo luận:

- Nhóm 1,3: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất bộ đường?

- Nhóm 2,4: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất đạm?

- Nhóm 5,7: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất béo?

- Nhóm 6,8: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều vi-ta-min và khoáng?

- Các nhóm nhận nhiệm vụ và nghiên cứu, thảo luận. Mỗi thành viên trong từng nhóm phải đảm bảo đều trả lời được câu hỏi được giao và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở giai đoạn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 1: Nhóm chuyên sâu

Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3- 6 người). Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu sâu một nôi dung học tập khác nhau nhưng có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ:

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A

+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C

Các nhóm nhận nhiệm vụ và nghiên cứu, thảo luận. Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Nhóm mảnh ghép

  1. khi hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn 1, mỗi học sinh từ các nhóm “chuyên sâu” khác nhau hợp lại thành các nhóm mới, nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1- 2 người từ nhóm 1; 1- 2 từ nhóm 2; 1- 2 người từ nhóm 3…), gọi là nhóm mảnh ghép.

Các câu hỏi và câu trả lời của giai đoạn 1 (nhóm chuyên sâu) được các thành viên trong nhóm mới (nhóm mảnh ghép) chia sẻ đầy đủ với nhau.

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, được tất cả nội dung ở giai đoạn 1(nhóm chuyên sâu), thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm “mảnh ghép”.(Lưu ý: nhiệm vụ mới này phải gắn liền với kiến thức thu được ở giai đoạn 1).

Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả.

{ Một số lưu ý khi tổ chức dạy học áp dụng nhóm “mảnh ghép”.

- Nhiệm vụ của các “nhóm chuyên sâu” phải có sự liên quan, gắn kết với nhau.

- Nhiệm vụ phải hết sức cụ thể, dễ hiểu và vừa sức HS.

- GV cần cung cấp tư liệu cần thiết cho nhóm chuyên sâu tìm hiểu.

- Nếu lớp đông HS, có thể chia thành nhiều nhóm và giao cho 2 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ.

- Khi các “nhóm mảnh ghép” hoạt động, GV cần quan sát, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo các thành viên nắm được đầy đủ các nội dung từ “nhóm chuyên sâu”.

- Nhiệm vụ mới được giao cho “nhóm mảnh ghép” phải mang tính khái quát, tổng hợp các nội dung, kiến thức đã nắm được từ các nhóm chuyên sâu.

- Khi thiết kế, GV cần phải xuất phát từ nhiệm vụ mà “nhóm mảnh ghép” cần giải quyết để xác định các nhiệm vụ của các nhóm chuyên sâu nghiên cứu, tìm hiểu.

( Ví dụ Minh họa: áp dụng “nhóm mảnh ghép”. Môn Khoa học lớp 4 - Bài : Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn . Vai trò của chất bột đường (tiết 2), (Tuần 2), trang 10 .

Giai đoạn 1: Nhóm chuyên sâu:

- Giáo viên chia nhóm: 8 nhóm, ( 4 học sinh một nhóm, tùy theo số lượng học sinh của lớp).

- Nêu yêu cầu cần thảo luận:

- Nhóm 1,3: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất bộ đường?

- Nhóm 2,4: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất đạm?

- Nhóm 5,7: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều chất béo?

- Nhóm 6,8: Nêu các loại thức ăn chứa nhiều vi-ta-min và khoáng?

- Các nhóm nhận nhiệm vụ và nghiên cứu, thảo luận. Mỗi thành viên trong từng nhóm phải đảm bảo đều trả lời được câu hỏi được giao và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở giai đoạn 2

 

 

Giai đoạn 2: Nhóm mảnh ghép:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn 1, mỗi học sinh từ các nhóm “chuyên sâu” khác nhau hợp lại thành các nhóm mới, nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1 người từ nhóm 1; 1 người từ nhóm 3; 1 người từ nhóm 5;1 người từ nhóm 7…(tương tự cho nhóm 2,4,6,8), gọi là nhóm mảnh ghép.

Vấn đề đã được thảo luận ở giai đoạn 1 (nhóm chuyên sâu) sẽ được các thành viên trong nhóm mới (nhóm mảnh ghép) chia sẻ đầy đủ với nhau.

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu , được tất cả nội dung ở giai

đoạn 1(nhóm chuyên sâu), thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm “mảnh ghép”.

Các nhóm mảnh ghép nhận nhiệm vụ mới (nhiệm vụ chung): Chúng ta cần ăn uống như thế nào cho hợp lí?

Các nhóm thảo luận và rút ra kết luận chung: Cần ăn uống đủ chất và đủ lượng, có đủ các nhóm chất, phối hợp nhiều loại thức ăn…

Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

] Nhóm mảnh ghép là nhóm tạo ra các hoạt động đa dạng và phong phú,

học sinh được tham gia vào các hoạt động với các nhiệm vụ khác nhau và các mức độ yêu cầu khác nhau. Sau khi các thành viên trong nhóm nhận nhiệm vụ đòi hỏi mỗi thành viên phải tích cực, nỗ lực tham gia và bị cuốn hút vào các hoạt động để hoàn thành vai trò trách nhiệm cá nhân. Đặc biệt ở giai đoạn 2, mọi thông tin ở nhóm “chuyên sâu” đều phải được trình bày, cung cấp đầy đủ. Nếu một thành viên trong nhóm trình bày không rõ ràng, đầy đủ thì phần thông tin đó bị khiếm khuyết, điều đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của nhóm khi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo và chắc chắn rằng hoạt động không hiệu quả nếu giáo viên không can thiệp, hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, giáo viên cần theo dõi quá trình hoạt động của các nhóm để đảm bảo tất cả học sinh ở các nhóm đều hiểu rõ nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

                                                                         Description: DSC02143

Các nhóm thảo luận – Nhóm chuyên sâu (giai đoạn 1)

 

 

Description: DSC02152

                                               Các nhóm thảo luận – Nhóm mảnh ghép (giai đoạn 2)

& Nhóm “Sơ đồ tư duy”:

Sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy. Đây là cách dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não. Đồng thời là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng nghĩa của nó: “Sắp xếp” ý nghĩ.

Sơ đồ tư duy là một hình thức ghi chép có thể sử dụng màu sắc và hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Nhờ sự kết nối giữa các nhánh, các ý tưởng được liên kết với nhau khiến sơ đồ tư duy có thể bao quát các ý tưởng trên một phạm vi rộng

 

a) Mục tiêu:

Sử dụng trong giờ dạy và mang lại hiệu quả cao, phát triển tư duy logic, khả năng phân tích, tổng hợp, học sinh hiểu bài, nhớ lâu, thay cho ghi nhớ dưới dạng học thuộc lòng, học “vẹt’’.

b) Cách tiến hành:

Bước 1- Giáo viên nêu vấn đề, chia nhóm (nhóm khoảng 4- 6 học sinh), giao nhiệm vụ cho nhóm, thông báo thời gian làm việc. Các nhóm phân công nhiệm vụ trong nhóm và thảo luận.

Bước 2- Ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh hay một cụm từ thể hiện một ý tưởng hay khái niệm hoặc nội dung chính, chủ đề.

- Từ ý tưởng/ hình ảnh trung tâm sẽ được phát triển bằng các nhánh chính ( các nhánh chính thường tô đậm nét) nối với các cụm từ/ hình ảnh cấp 1.

- Từ các cụm từ/ hình ảnh cấp 1 lại được phát triển thành các nhánh phụ dẫn đến các cụm từ hay hình ảnh cấp 2 (trên các nhánh, có thể thêm các hình ảnh hay các kí hiệu cần thiết).

Cứ như thế sự phân nhánh được tiếp tục và các khái niệm/ nội dung/ vấn đề liên quan luôn được kết nối với nhau. Chính sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về khái niệm/ nội dung/ chủ đề trung tâm một cách đầy đủ, rõ ràng.

- Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập và được nằm trên một nhánh.

- Tạo ra một kiểu sơ đồ riêng cho mình (Kiểu đường kẻ, màu sắc,…)

- Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng vì các đường cong được tổ chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý của mắt hơn rất nhiều

- Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.

{ Một số lưu ý:

- Giáo viên đưa ra các câu hỏi để gợi ý học sinh lập sơ đồ ( thấy được các quan hệ từ các từ khoá với các từ khoá thứ cấp hay chủ đề chính với các chủ đề nhỏ).

- Các nhánh chính cần được tô đậm, các nhánh cấp 2, cấp 3,… mảnh dần.

- Từ cụm từ/hình ảnh trung tâm toả đi các nhánh nên sử dụng các màu sắc khác nhau. Màu sắc của các nhánh chính được duy trì tới các nhánh phụ.

( Ví dụ Minh họa: áp dụng “nhóm sơ đồ tư duy”. Môn Lịch sử lớp 5 - Bài 12: “Vượt qua tình thế hiểm nghèo – Hoạt động 2”, (trang 24).

Hoạt động 2: Những giải pháp đưa đất nước ta vượt qua tình thế hiểm nghèo.

- Giáo viên chia nhóm ( 5-6 học sinh một nhóm, tùy theo số lượng học sinh của lớp).

- Nêu yêu cầu cần thảo luận:

Quan sát các hình ảnh, kết hợp đọc sách giáo khoa và thảo luận. Nêu những giải pháp mà Đảng, chính phủ ta và Bác đã thực hiện để: Chống giặc đói, chống giặc dốt, giải quyết khó khăn về tài chính, chống giặc ngoại xâm?

- Quy định thời gian thảo luận: 8 phút.

- Học sinh nhận nhiệm vụ và thảo luận. Quan sát các hình ảnh, kết hợp đọc sách giáo khoa:

 
 Description: 14

Description: 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụ Ngô Tử Hạ- Đại biểu cao tuổi nhất Quốc Hội khóa I – cầm càng xe đi quyên góp gạo cứu đói năm 1946.

 

Description: Chong dot 1945Description: Chong dot 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát động phong trào chống nạn thất học ở Hà Nội năm 1945.

 

    
 
  Description: Hồ Chủ tịch thăm lớp bình dân học vụ
 

BDHV

 

                                           Một lớp bình dân học vụ Hồ Chủ tịch thăm lớp bình dân học vụ

 

 

                                            Học sinh thảo luận và trình bày kết quả thảo luận bằng “sơ đồ tư duy”.

 

                                                    

 

 

Description: DSC02161

Học sinh trình bày kết quả thảo luận nhóm bằng sơ đồ “Tư duy”

 

( Ví dụ Minh họa: áp dụng “nhóm sơ đồ tư duy”. Môn Địa lí lớp 5 - Bài 15: “Thương mại và du lịch – Hoạt động 2”, ( trang 98).

Hoạt động 2: Ngành du lịch

- Nêu những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành du lịch nước ta? (Trình bày bằng sơ đồ tư duy).

- Học sinh thảo luận và trình bày kết quả thảo luận bằng “sơ đồ tư duy”.

( Ví dụ Minh họa: áp dụng “nhóm sơ đồ tư duy”. Môn Khoa lớp 5- Bài 20,21: “Ôn tập: Con người và sức khỏe - Hoạt động 2”, (trang 42)

Hoạt động 2: Cách phòng tránh một số bệnh

Câu hỏi thảo luận: Nêu cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết bằng sơ đồ tư duy ?

- Học sinh thảo luận và trình bày kết quả thảo luận bằng “sơ đồ tư duy”.

                                                  Description: hinh skkn

 

& Nhóm “Khăn trải bàn”:

Nhóm “Khăn trải bàn” là nhóm được tổ chức hoạt động học tập mang tính kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm.

a) Mục tiêu:

- Kích thích, thúc đẩysự tham gia tích cực của học sinh.

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân, học sinh.

- Phát triển mô hình có sự hợp tác giữa học sinh và học sinh.

b) Cách tiến hành:

Chia HS thành các nhóm, giao nhiệm vụ thảo luận và phát cho mỗi nhóm

một tờ giấy A0 hoặc bảng phụ.

Chia giấy A0 ( hoặc bảng phụ) thành các phần, gồm phần chính giữa và các phần xung quanh. Phần xung quanh được chia theo số thành viên của nhóm. Mỗi thành viên ngồi vào vị trí tương ứng với từng phần xung quanh “khăn trải bàn”.

Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung suy nghĩ và trả lời câu hỏi, nhiệm vụ theo cách nghĩ, cách hiểu riêng của mỗi cá nhân và viết vào phần giấy của mình trên tờ giấy A0 hoặc bảng phụ.

Trên cơ sở những ý kiến của mỗi cá nhân, học sinh thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của tờ giấy A0 hoặc bảng phụ (tờ giấy A0

được coi như “khăn trải bàn”.

                                  

 

 

 

Viết ý kiến cá nhân

 

 

 

 

 

Viết ý kiến cá nhân

 

Text Box: Viết ý kiến cá nhân

Viết ý kiến cá nhân

 

 

      
  Text Box: Viết ý kiến cá nhân
 

 

Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề

 

 
  

Viết ý kiến cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Một số lưu ý:

- Câu hỏi thảo luận là câu hỏi mở.

- Nhóm không nên quá đông.

- Có thể chia giấy Ao (bảng nhóm) theo các cách khác nhau. Tuy nhiên, phần ở giữa phải rộng nhất và các phần xung quanh phải tương đương nhau (tạo cơ hội bình đẳng cho các em).

- Những ý được ghi vào phần giữa “khăn trải bàn” có thể là ý kiến được lựa chọn từ các phần xung quanh “khăn trải bàn” của các thành viên nhưng cũng có thể là ý tưởng mới được nẩy sinh trong quá trình thảo luận nhóm.

- Nếu số HS trong nhóm đông, có thể phát cho HS những phiếu giấy nhỏ để ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh “khăn trải bàn”

- Khi thảo luận, đính những phiếu giấy ghi các ý kiến đã được nhóm thống nhất vào phần giữa “khăn trải bàn”. Những ý kiến trùng nhau có thể đính chồng lên nhau.

- Những ý kiến không thống nhất, cá nhân có quyền bảo lưu và được giữ lại ở phần xung quanh “khăn trải bàn”.

- Phải dành thời gian phù hợp.

- Trong trường hợp bàn không đủ quy cách có thể trải trên sàn nhà cho các em làm (tùy giáo viên linh hoạt).

( Ví dụ Minh họa: áp dụng “nhóm khăn trải bàn” môn Luyện từ và câu lớp 4 - bài “Từ đơn và từ phức” (Tuần 3), làm bài tập 1/ trang 28 (tập 1).

- Giáo viên chia nhóm ( 4-5 học sinh một nhóm, tùy theo số lượng học sinh của lớp).

- Nêu yêu cầu cần thảo luận:

Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ:

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình

Rất công bằng, rất thông minh

Va độ lượng lại đa tình, đa mang.

- Quy định thời gian thảo luận: 7 phút.

- Học sinh nhận nhiệm vụ và thảo luận.

+ Bước 1: Làm việc cá nhân. Mỗi cá nhân viết tất cả các Từ đơn và từ phức mà mình tìm được vào phần ý kiến cá nhân.

+Bước 2: Cả nhóm cùng bàn luận, những ý kiến cả nhóm thống nhất (các tđơn và từ phức mà mỗi cá nhân vừa tìm), được chọn lọc, ghi vào phần ý kiến chung (phần giữa khăn trải bàn.

 

 

² đẹp: xinh, đẹp đẽ, đèm đẹp, xinh xắn, xinh tươi, xinh đẹp, tươi đẹp, mĩ lệ…

² to lớn: to, to tướng, vĩ đại, khổng lồ, to đùng, to kềnh, lớn….

Đẹp đẽ, mĩ lệ, xinh tươi,xinh xắn

Khổng lồ, to đùng

Xinh, đèm đẹp, xinh xắn

To kềnh, to tướng, to

Tươi đẹp, xinh tươi

To đùng, to kềnh

Xinh đẹp, xinh xắn

To, vĩ đại, to tướng

Text Box: Tươi đẹp, xinh tươi To đùng, to kềnhText Box: Xinh đẹp, xinh xắn To, vĩ đại, to tướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm “khăn trải bàn” không chỉ áp dụng dạy học trong phân môn Luyện từ và câu mà còn có thể áp dung trong các phân môn khác như: Chính tả (phần bài tập), Địa lí, Khoa học, Tập làm văn, Lịch sử và cả môn Toán.

(Ví dụ Minh họa: Áp dụng “nhóm khăn trải bàn” dạy phân môn chính tả -Nhớ viết(Lớp 5) Bài: “Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà”(Tuần 9), làm bài tập 2a, trang 86 (tập 1).

- Giáo viên chia nhóm ( 4-5 học sinh một nhóm, tùy theo số lượng học sinh của lớp).

- Nêu yêu cầu cần thảo luận:

Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. Hãy tìm những từ ngữ có các tiếng đó?

la

lẻ

lo

lở

na

nẻ

no

nở

- Quy định thời gian thảo luận: 6 phút.

- Học sinh nhận nhiệm vụ và thảo luận.

+ Bước 1: Làm việc cá nhân. Mỗi cá nhân viết tất cả các cặp tiếng mà mình tìm được vào phần ý kiến cá nhân.

+ Bước 2: Cả nhóm cùng bàn luận, những ý kiến cả nhóm thống nhất (các cặp tiếng mà mỗi cá nhân vừa tìm), được chọn lọc, ghi vào phần ý kiến chung (phần

giữa khăn trải bàn), nếu cặp nào trùng nhau thì chỉ thống nhất ghi một cặp tiếng đó.

 

 

Con la-quả na,  la bàn-na mở mắt, lẻ loi-nứt nẻ, lo lắng-ăn no, lở loét-nở hoa, đất lở-bột nở

La hét-nết na, đơn lẻ-nẻ toác

Lê la-nu na nu nống, la bàn-na mở mắt. tiền lẻ-nẻ mặt, đơn lẻ-nẻ toác, lo sợ-ngủ no mắt, lở mồm long móng-nở mặt nở mày

 

Tiền lẻ-nẻ mặt, lẻ loi-nứt nẻ, lo lắng-ăn no, lở loét-nở hoa

-la hét-nết na, con la-quả na, lê la-nu na nu nống, la bàn-na mở mắt.

-lẻ loi-nứt nẻ, tiền lẻ-nẻ mặt, đơn lẻ-nẻ toác.

-lo lắng-ăn no, lo nghĩ-no nê, lo sợ-ngủ no mắt.

-đất lở-bột nở, lở loét- nở hoa, lở mồm long móng-nở mặt nở mày

Lo nghĩ-no nê

 

Text Box: La hét-nết na, đơn lẻ-nẻ toácText Box: Tiền lẻ-nẻ mặt, lẻ loi-nứt nẻ, lo lắng-ăn no, lở loét-nở hoaText Box:  Lo nghĩ-no nê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: DSC02181

Nhóm “Khăn trải bàn”

 

Description: DSC02189

 

Học sinh trình bày kết quả thảo luận nhóm “Khăn trải bàn”.

] Nhóm “Khăn trải bàn” là nhóm tất cả các thành viên trong nhóm đều phải làm việc, đồng thời giáo viên dễ quan sát, nắm bắt kết quả thảo luận của từng cá nhân, sẽ biết em nào làm việc, em nào không, kiến thức đến đâu…Nhờ vậy hiệu quả học tập được đảm bảo và không mất thời gian cũng như giữ được trật tự trong lớp.

Nhờ vào quá trình hoạt động nhóm có nhiều em phát huy được năng lực của bản thân, các em tiến bộ rất nhiều về kĩ năng nói, kĩ năng trả lời câu hỏi, kĩ năng bày tỏ ý kiến, sự mạnh dạn, tự tin khi thể hiện mình. Chính vì vậy, việc học nhóm ở lớp tôi, ở trường tôi không còn ở khẩu hiệu mà đã thực sự trở thành hình thức học hấp dẫn các em. Các em đã rất chủ động, tự giác và tích cực khi thảo luận nhóm. Dạy học theo nhóm tạo cơ hội cho mỗi học sinh được khẳng định mình và được phát triển. Các em có cơ hội được giao tiếp với nhau nhiều hơn, những em còn nhút nhát, thiếu tự tin có nhiều cơ hội hòa nhập với bạn bè.Thêm vào đó, học theo nhóm cũng tạo ra môi trường hoạt động trong không khí thân mật, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ, trên cơ sở mỗi học sinh đều cố gắng hết sức và có trách nhiệm cao. Học theo nhóm tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội được tham gia tích cực vào các hoạt động học tập. Khi hoạt động nhóm các em hoàn toàn được cuốn hút vào hoạt động chung. Mọi ý kiến của các em đều được tôn trọng và có giá trị như nhau, được xem xét, cân nhắc cẩn thận, từ đó khắc phục tình trạng áp đặt, uy quyền, làm thay, thiếu tôn trọng, …giữa những người tham gia hoạt động, đặc biệt là giữa giáo viên và học sinh.Qua hoạt động nhóm các em được hỗ trợ nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, khi cùng hoạt động, cùng hỗ trợ nhau các em sẽ chú tâm hơn vào hoạt động học tập, khơi dậy, phát huy tính sáng tạo, sự mày mò và năng lực khám phá của các em. Qua đó rèn cho các em bước đầu là những cá nhân, tự tin, tự chủ, tự khám phá, giúp các em thấy vui hơn , hứng thú hơn trong học tập tạo cho các em cảm giác được gắng kết, được chia sẻ, yêu thương và hạnh phúc hơn. Bước đầu rèn cho các em trở thành những công dân tốt có hữu ích cho xã hội hiện đại ngày nay.

 

 

                                                                                                                           Người viết

 

 

 

                                                                                                                          Dương Thị Bích Phượng

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 21
Tháng 12 : 142
Năm 2019 : 4.172