Thứ bảy, 14/12/2019 - 15:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận tự đánh giá kết quả hoạt động thư viện năm học 2017 -2018

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁNỘI DUNG
MÔ TẢ
ĐIỂM TỰ
ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM ĐOÀN
ĐÁNH GIÁ
 
Tiêu chuẩn 1: Cơ sở vật chất ( 8 tiêu chí) - 20 điểm 20  
1. Phòng thư viện: 3 điểm 3  
Năm xây phòng TV ?2003   
Năm phòng TV hoạt động ?2003   
Trần của thư viện ?Đúc bằng Bê tông, cốt thép sơn nền trắng   
Tường của thư viện ?Xây gạch , sơn và vẽ trang trí theo thư viện Room too Read   
Nền của thư viện ?Gạch hoa, phòng đọc của HS có trải thảm   
Diện tích kho sách(m2) ?21   
Diện tích phòng đọc(m2) ?63   
Diện tích của 1 lớp học(m2) ?42   
Tổng diện tích của thư viện(m2) ?84   
2. Tủ, giá dùng trong thư viện: 3 điểm 3  
+ Tủ:    
Số lượng ?17   
Hình thức ?Sản phẩm làm gỗ , 2 ngăn ( 1,2x 2,2) , nhiều tầng , gửa kính ,bền ,đẹp   
Chức năng ?Dùng để sách , tài liệu và các trang thiết bị   
+ Giá sách:    
Số lượng ?4   
Hình thức ?Làm bằng sắt chống gỉ ( sắt pha kẽm ) ,4 tầng   
Chức năng ?Dùng để trưng bày sách   
Tủ, giá sắp được % số sách của TV ?100%   
3. Số chỗ ngồi của giáo viên: 3 điểm 3  
Hình thức bàn ghế ?Bàn 4 chỗ ngồi ( bàn học sinh)   
Chức năng bàn ghế ?Phục vụ bạn đọc và trưng bày báo, tạp chí, ...   
Số chỗ ngồi ?20 chỗ ngồi   
4. Số chỗ ngồi của học sinh : - 3 điểm 3  
Hình thức bàn ghế ?Bàn ghế rời do tổ chức Room too Read tài trợ theo dự án   
Chức năng bàn ghế ?Phục vụ bạn đọc , nghiên cứu tài liệu   
Số chỗ ngồi ?30 chỗ ngồi   
5. Tủ, hộp mục lục, máy tính: 2 điểm 2  
Hình thức ?Làm bằng gỗ , chia nhiều ngăn   
Chức năng ?Đựng phích , tra cứu   
Số máy tính để tại phòng TV ?01 bộ   
Đối tượng sử dụng ?Nhân viên Thư viện , Thiết bị   
Có phần mềm QLTV ?Không   
6. Điều kiện về ánh sáng: 2 điểm 2  
Tổng diện tích cửa của TV ?35,3   
Tổng diện tích TV ?84m2   
Số bóng đèn ?12 bóng   
Số bóng hoạt động tốt ?12 bóng   
7. Phương án bảo đảm an toàn : 2 điểm 2  
Quy định trách nhiệm trong công tác bảo đảm
an toàn bằng văn bản ?
Có văn bản trong công tác bảo đảm an toàn cho thư viện   
Tình trạng Hệ thống cửa, khoá ?Hệ thống cửa khóa đầy đủ   
8. Phòng chống mối mọt, cháy nổ: 2 điểm 2  
Tình trạng phương tiện phòng, chữa cháy nổ ?Có trang bị bình chữa cháy đảm bảo cho công tác phòng chống cháy nổ   
Tình trạng phương tiện chống ẩm, thông gió ?Có cửa, quạt thông thoáng   
Tiêu chuẩn 2: Sách, báo, tạp chí ( 14 tiêu chí): 30 điểm 28,5  
1. Tủ sách giáo khoa dùng chung: 2 điểm 2  
Số HS có nhu cầu thuê mượn SGK ?0   
Số học sinh được thuê mượn sách ?0   
2. Số bản sách GK trong học sinh: 2 điểm 2  
Số HS lớp 1 ?74 học sinh   
Số cuốn SGK/1bộ của lớp 1 ?8 quyển   
Số cuốn SGK có trong HS lớp 1 ?592 quyển  592
Số HS lớp 2 ?60 học sinh   
Số cuốn SGK/1bộ của lớp 2 ?8 quyển   
Số cuốn SGK có trong HS lớp 2 ?480 quyển   
Số HS lớp 3 ?77 học sinh   
Số cuốn SGK/1bộ của lớp 3 ?10 quyển   
Số cuốn SGK có trong HS lớp 3 ?770 quyển   
Số HS lớp 4 ?71 học sinh   
Số cuốn SGK/1bộ của lớp 4 ?10 quyển   
Số cuốn SGK có trong HS lớp 4 ?710 quyển   
Số HS lớp 573 học sinh   
Số cuốn SGK/1bộ của lớp 510 quyển   
Số cuốn SGK có trong HS lớp 5 ?730 quyển   
Tổng số HS toàn trường ?355 học sinh   
Tổng số bản SGK trong học sinh ?3.402 quyển   
Trung bình mỗi HS có số quyển SGK ?9 quyển   
Tổng số bản SGK/ 1bộ của toàn cấp học ?9 bản   
3. Sách giáo khoa phục vụ giáo viên: 2 điểm 2  
Số bộ SGK của thư viện ?40 bộ   
Số CB-GV của trường ?26 người   
Số CB-GV có nhu cầu mượn SGK ?23 người   
Số CB-GV được mượn theo yêu cầu ?23 người   
4. Sách giáo khoa dự trữ(hiện có) tại TV: 2 điểm 1,5  
Số đầu SGK của cấp học ?0   
Số đầu SGK của TV ?0   
Số quyển SGK của TV ?0   
5. Sách nghiệp vụ sư phạm (Phân phối CT, hướng
dẫn giảng dạy, tài liệu BDTX): 2 điểm
 2  
Phân phối chương trình ?Phân phối chương trình: 9832/ BGD&ĐT ngày 01/09/2006   
Hướng dẫn giảng dạy ?192 quyển   
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên ?Nghiên cứu trên mạng , theo Thông tư 32/BGDĐT ngày 08/08/2011   
6. Sách nâng cao trình độ chuyên môn: 2 điểm 1,5  
Số đầu sách nâng cao trình độ chuyên môn của TV ?3 đầu sách   
Số quyển ?3 quyển   
Số CB-GV-NV của trường ?27 người   
7. Nghị quyết, văn bản luật, văn bản hướng dẫn
chuyên môn: 2 điểm
 2  
Luật GD ?   
Điều lệ nhà trường ?   
Các văn bản hướng dẫn năm học ?   
Còn lại là các văn bản của Bộ,Sở, Phòng ?   
8. Số đầu sách tham khảo(TK) (danh mục:DM): 2 điểm 2  
Có DM sách TK của các năm ?   
Số đầu sách đếm theo DM ?787 đầu sách   
Số đầu sách TK của TV ?787 đầu sách   
Tỷ lệ đầu sách TK của TV/Số đầu sách theo DM ?100%   
9. Số bản sách tham khảo(TK) (danh mục: DM): 2 điểm 2  
Có DM sách TK của các năm ?   
Số bản sách đếm theo DM ?1859 bản   
10. Công cụ tra cứu (Bách khoa toàn thư; Đại
từ điển...): 2 điểm
 2  
Số đầu sách tra cứu của TV ?7 đầu sách   
Số bản sách tra cứu ?7 bản   
Số bản sách TK của TV ?7 bản   
Tỷ lệ bản sách TK của TV/Số bản sách theo DM ?100%   
11. Xây dựng tủ sách đạo đức, pháp luật: 2 điểm 1,5  
Số đầu sách đao đức: 29, Pháp luật ?2 đầu sách   
Số bản sách.đao đức: 66, Pháp luật ?2 bản   
Tần suất khai thác tủ sách GD đạo đức, pháp luật ?95%   
12. Bổ sung số bản sách mới (sbs): 4 điểm 4  
SBS hiện có của TV ?4427 quyển   
SBS trong 5 năm gần đây ?1977 quyển   
SBS sắm năm gần đây nhất ?895 quyển   
SBS sắm cách đây 5 năm ?1520 quyển   
13. Báo, tạp chí (nêu tên): 2 điểm 2  
Báo nhân dân,GDTĐ,Vĩnh Phúc,Pháp luật,báo ngày
nay, báo tiền phong ?
Trên mạng , đặt mua ,cấp   
Tạp chí, Văn nghệ, thế giới mới, tài hoa trẻ, thế giới
trong ta, ước mơ xanh, Giáo dục ?
   
14. Lưu trữ đề tài, sáng kiến KN: 2 điểm 2  
Lưu trữ được mấy năm ?10 năm   
Số sáng kiến trong 5 năm ?    
Số sáng kiến được lưu trữ ?    
Chất lượng lưu trữ ?    
Tiêu chuẩn 3: Nghiệp vụ( 4 tiêu chí) : 10 điểm 8,5  
1. Hồ sơ nhập sách, báo, tạp chí…: 4 điểm 3  
Hồ sơ nhập sách    
Ghi chép các thông tin ?Có sổ ghi chép đầy đủ   
Thống kê theo học kỳ, năm ?Có thống kê theo học kỳ, năm   
Chất lượng hồ sơ ?Tốt đảm bảo   
Hồ sơ nhập tạp chí    
Ghi chép các thông tin ?    
Thống kê theo HK, Năm ?    
Chất lượng hồ sơ ?    
Hồ sơ nhập báo.    
Ghi chép các thông tin ?   
Thống kê theo HK, Năm ?   
Chất lượng hồ sơ ?Khá   
Đánh giá chung ?Khá   
2. Bảng nội quy thư viện: 2 điểm 2  
Vị trí treo bảng ?Ngoài cửa chính phía bên phải   
Chất liệu bảng ?Mi ca   
Thiết kế ?Kích thước 60x80   
Bố cục nội dung ?Bảo vệ thư viện   
Thông tin đối với HS ?Những điều cần biết khi vào thư viện   
Thông tin đối với GV ?Thực hiện theo điều lệ thư viện   
3. Biên soạn thư mục, giới thiệu sách (thể hiện
qua hồ sơ): 2 điểm
 2  
Số thư mục biên soạn trong 3 năm gần nhất ?   
Số thư mục biên soạn trong năm học hiện tại ?   
4. Biểu đồ kho sách, theo dõi độc giá: 2 điểm 1,5  
Có sơ đồ chi tiết kho sách ?   
Sự chi tiết của sơ đồ kho sách ?   
Có biểu đồ so sách độc giả giữa các năm ?Không   
Tiêu chuẩn 4: Tổ chức và hoạt động( 14 tiêu chí): 30 điểm 29  
1. Thành lập tổ công tác TVNT: 2 điểm 2  
Có QĐ thành lập ?   
Thể thức văn bản ?   
Sự hợp lý của các tổ công tác ?   
Sự phân công đối với các thành viên ?   
2. Kế hoạch (KH) của tổ công tác TVNT: 3 điểm 3  
Có kế hoạch hoạt động của TV ?Có kế hoach   
Tính khả thi các công việc nêu trong KH ?Có khả thi trong kế hoạch   
Thực hiện được bao nhiêu % công việc tính đến thời
điểm hiện tại ?
95%   
Có sự điều chỉnh của kế hoạch ?Có diều chỉnh theo thực tế   
3. Cán bộ làm công tác TV: 2 điểm 2  
Số cán bộ làm công tác TV ?01 người   
Trình độ chuyên môn về TV ?Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường học   
4. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động TV: 2 điểm 2  
Báo cáo của tổ công tác về HĐ TV từng học kỳ, từng năm học ?Có báo cáo theo quy định   
Chất lượng của báo cáo ?Tốt   
5. Phối hợp trong công tác TVTH: 2 điểm 1,5  
Thành phần mạng lưới cộng tác viên(CTV).GV, PHHS, HS ?Đảm bảo   
Chất lượng hoạt động của mạng lưới CTV ?Tốt   
6. Kế hoạch về kinh phí (triệu đồng): 2 điểm 2  
Kinh phí theo quy định đầu tư cho TV cho 3 năm liền kề ?    
KH k/phí cho 3 năm liền kề ?    
Kinh phí đã đầu tư cho TV trong 3 năm liền kề ?    
% thực hiện theo KH ?    
7. Huy động kinh phí xây dựng TV(Trang bị sách
báo, tạp chí): 2 điểm
 2  
Kinh phí huy động được trong 3 năm liền kề ?    
Số học sinh trong 3 năm liền kề ?    
Kinh phí huy động / Số học sinh (trong 3 năm liền kề) ?    
Kinh phí huy động được trong năm học ?    
Số học sinh trong năm học ?    
Kinh phí huy động trong năm/ Số học sinh trong năm học ?    
8. Quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ HĐ của TVNT: 2 điểm 2  
Tổng số KP dành cho HĐ TV trong 3 năm liền kề ?83,198,400   
Hiệu quả sử dụng KP trong 3 năm liền kề ?Tốt đảm bảo   
Tổng số KP dành cho HĐ TV trong năm học ?    
Hiệu quả sử dụng KP trong năm học ?Tốt đảm bảo   
9. Tỉ lệ giáo viên, học sinh thường xuyên sử dụng
sách báo: 4 điểm
 3  
Số giáo viên của trường ?21 người   
Số GV thường xuyên lên TV ?21 người   
% GV thường xuyên lên TV ?100%   
Số HS ?355 học sinh   
Số HS thường xuyên lên TV ?356 học sinh   
Số lượt HS lên TV ?100%   
10. Nội dung hoạt động chuyên môn của TV: 2 điểm 2  
Có nội dung HĐ của TV ?Có nội dụng cụ theo từng chủ điểm   
Nội dung có bám sát KH HĐ theo từng chủ đề của năm học ?Có bám sát theo từng chủ đề của năm học   
% thực hiện được theo KH ?98%   
11. Cho thuê, mượn sách, báo: 2 điểm 2  
Đối tượng được thuê, mượn ?CB-GV - học sinh   
Quy trình cho mượn ?Ghi vào sổ mượn - trả   
Có thống kê viêc mượn, trả ?Có thống kê cho mượn - trả   
Đã sử dụng CNTT vào công việc TV chưa ?Có sử dụng CNTT trong công tác thư viện   
12. XHH công tác TVNT: 2 điểm 2  
Chất lượng kế hoạch XHH trong 3 năm liền kề ?Thực hiện tốt kế hoạch XHH trong 3 năm liền kề   
% thực hiện theo KH trong 3 năm liền kề ?95%   
Chất lượng kế hoạch XHH trong năm học ?Chất lượng đảm bảo   
% thực hiện theo KH trong năm học ?95%   
13. Giữ gìn, bảo quản, quyên góp sách: 2 điểm 1,5  
Có hướng dẫn HS bảo quản sách ?Có hướng dẫn cụ thể   
Số bản sách quyên góp được trong 3 năm liền kề ?Không   
Số bản sách quyên góp được trong năm gần nhất ?Không   
Việc tổng kết, đánh giá ?Không   
14. Điều tra sách trong học sinh: 2 điểm 2  
Công tác điều tra sách trong HS (đầu năm và đầu HK2) ?Có kiểm tra đầy đủ   
Đánh giá biện pháp khắc phục đối với các học sinh chưa đủ sách ?Thư viện có cho học sinh mượn sách nếu thiếu   
Tiêu chuẩn 5: Quản lý thư viện (3 tiêu chí) 10 điểm 10  
1. Công tác bảo quản : 2 điểm 2  
Đánh giá về bảo quản sách ?Đảm bảo   
Đánh giá về bảo quản báo, tạp chí ?Đảm bảo ( nếu)   
Tỷ lệ tài liệu còn hạn sử dụng bị thanh lý do bảo
quản chưa tốt ?
Không   
2. Hồ sơ sổ sách hoạt động của TV: 6 điểm 6  
Tình trạng của hệ thống sổ sách ?Hệ thống sổ sách đầy đủ   
Sổ đăng ký ?Có đầy đủ   
Sổ theo dõi mượn trả ?Có đầy đủ   
Sổ cho thuê sách ?Có đầy đủ   
Biểu thống kê kho sách ?Có đầy đủ   
Biểu điều tra sách trong HS ?Có đầy đủ   
Các văn bản liên quan đến HĐ của TV(kế hoạch
của sở, triển khai của đơn vị) ?
Có đầy đủ   
Đánh giá về chung các loại hồ sơ ?Tốt   
Nhận xét chung về hồ sơ quản lý HĐ của TV ?Tốt   
3. Kiểm kê thanh lý (KKTL): 2 điểm 2  
Hàng năm có KKTL theo quy định và nghiệp vụ TV ?Đầy đủ   
Thủ tục kiểm kê tài sản ?Đầy đủ   
Chất lượng của biên bản KKTL ?Đạt   
Tổng cộng điểm các tiêu chuẩn : 96  
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 21
Tháng 12 : 142
Năm 2019 : 4.172