Sunday, 29/03/2020 - 15:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

TRƯỜNG HỌC ĐẢM BẢO AN NINH,AN TOÀN , PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

  Thực hiện Công văn số 894/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/05/2019 của Sơ Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định và Công văn số …/PGDĐT-HĐNG, ngày 10/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019

    Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận  lập báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện như sau:( Xem phân nội dụng) 

PHÒNG GD VÀ ĐT TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG TH  SỐ 3  PHƯỚC THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

             Số: …./BC–TrPT3

Phước Thuận , ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

     
     

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Kết quả thực hiện  công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học,

phòng chống bạo lực học đường của Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận

 

-------------------------------------------------------

     Thực hiện Công văn số 894/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/05/2019 của Sơ Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định và Công văn số …/PGDĐT-HĐNG, ngày 10/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019

    Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận  lập báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận có 01 điểm trường đóng tại xóm Lộc Bình ,thôn Lộc Hạ, xã  Phước Thuận  .

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 26 người.

          Tổng số học sinh toàn trường: 351em/ 13 lớp.

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của PGD&ĐT, Đảng ủy, UBND xã Phước Thuận , đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Thời gian qua các tổ chức Đảng, Chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã đều quan tâm đến lĩnh vực giáo dục; chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ tích cực trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và phòng ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Về thực hiện chủ đề “Năm An toàn giao thông 2018, 2019, Ban An toàn Giao thông xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Pháp luật của Nhà nước; gắn bó với nghề, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục; đa số học sinh có động cơ học tập tốt, biết tự hào về truyền thống địa phương, lịch sử của dân tộc, của quê hương.

Trong 2 năm qua, nhà trường đã phối hợp với công an xã triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.

2. Khó khăn:

Địa bàn rộng, có những khu vực rất xa khu trung tâm, dân cư sống rải rác, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi, giải trí cho học sinh.

Sự tác động tiêu cực của các trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của học sinh.

Gánh hàng rong, vài nhóm thanh thiếu niên vẫn còn tập trung trước cổng trường học, ít nhiều làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mỹ quan môi trường sư phạm.

Một số ít phụ huynh còn khó khăn về kinh tế, ít quan tâm chăm sóc con em mình; số ít cha mẹ học sinh chưa thật sự là tấm gương cho các con noi theo.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOANFTR]ƠNGF HỌC, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.

1. Những việc đã làm được:

Trong 02 năm qua đơn vị đã bám sát mục tiêu, yêu cầu đề ra trong quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trường học trên địa bàn xã giai đoạn 2015-2020;

        Triển khai  thực hiện tốt  Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường; Tình hình thực hiện Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và các văn bản khác liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn trường học

      Hiệu trưởng đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy; xây dựng phương án phòng chống đột nhập trộm cắp;  Phội hợp công an thôn, xã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến học sinh, không để xảy ra các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến công tác dạy và học của trường đã tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác giáo dục và đào tạo.

    Phối hợp với các trường trên địa bàn xã tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường quản lý cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên chấp hành đúng các quy định pháp luật; tích cực tham mưu Đảng ủy- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ việc phát sinh liên quan đơn thư khiếu nại tố cáo xảy ra trong trường học không để kéo dài phát sinh phức tạp ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

   Tổ chức triển khai thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an V/v quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”.

    Thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy, đẩy mạnh hoạt động liên tịch giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh … nhằm phát huy sức mạnh các lực lượng và của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

   1.1 Hoạt động phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội:

    Nhà trường luôn chú trọng, quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong trường học, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

    Hiệu trưởng thông qua phiên họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa,… lồng ghép nội dung giáo dục kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành luật giao thông, các hành vi gây mất an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội… đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”. Nhà trường thực hiện đăng ký trường học an toàn về an ninh trật tự, triển khai đến từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc theo các tiêu chí của thông tư.

Tăng cường chất lượng sinh hoạt của các tổ chức chính trị trong nhà trường về công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Xây dựng lực lượng Đoàn viên, Đội viên tại đơn vị thật sự vững mạnh làm nòng cốt trong công tác đấu tranh, tuyên truyền, giáo dục, phát hiện ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, lớp học. Đảm bảo tốt công tác đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trước, trong trường học, đặc biệt không có tệ nạn ma túy xâm nhập vào nhà trường. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với công an xã trong công tác đấu tranh làm trong sạch môi trường bên ngoài trường học nhằm ngăn chặn tội phạm ma túy lợi dụng các hàng quán làm nơi dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng ma túy.

Kết quả: Nhà trường quan tâm cập nhật kiến thức và tình hình mới về phòng chống tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác, tổ chức tuyên truyền trong học sinh và cha mẹ học sinh.

Trong “Tuần sinh hoạt tập thể” vào đầu năm học, đã phổ biến đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tác hại của ma túy, biện pháp phòng chống ma túy trong trường học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và các quy định của pháp luật xử lý người học có liên quan đến ma tuý. Tích cực giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh thông qua các chuyên đề, giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa, thu hút được 100% nhà giáo, học sinh tham gia.

Phát huy có hiệu quả vai trò của hộp thư “Điều em muốn nói”, xây dựng phòng - góc tư vấn tâm lý để nắm bắt được những tâm tư tình cảm của học sinh, kịp thời tư vấn và giải quyết những khó khăn, thắc mắc, phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh.

Nhà trường phối hơp với Công an xã tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất an ninh, trật tự trong nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên; phối hợp tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; phổ biến các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh biết; thường xuyên tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành việc thực hiện kế hoạch, thực hiện quy chế phối hợp cho CB-GV-CNV và học sinh qua các phiên họp định kỳ, các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa…

Hàng năm, trường tổ chức kiểm tra, đánh giá và lập hồ sơ đề nghị xét công nhận trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, nhà trường lập hồ sơ đề nghị Công an xét tặng giấy khen  cho nhân viên bảo vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

 1.2 Hoạt động giảng dạy trong nhà trường:

       Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy và giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, lồng ghép vào chương trình môn Tự nhiên xã hội, Khoa học, Đạo đức …

Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với học sinh trong các môn học chính khoá và hoạt động ngoại khoá. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

1.3 Hoạt động giáo dục trật tự, an toàn Giao thông:

* Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền “Năm An toàn giao thông- 2018 và năm 2019”:

    Thực hiện tuyên truyền sâu rộng công tác giáo dục an toàn giao thông trong tuần sinh hoạt đầu năm học, đầu khóa học và cuối khóa học cho học sinh theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tập trung tuyên truyền Nghị định 34/2010/NĐ-CP, ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tuyên truyền Nghị định 71/2012/NĐ-CP, ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho toàn thể Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Nhà trường tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện Năm An toàn giao thông năm 2018, năm  2019 và kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông trong từng năm học tại đơn vị trong lễ Khai giảng năm học mới 2017 – 2018 và 2018-2019.

Tổ chức thực hiện bản cam kết “ Hưởng ứng năm an toàn giao thông – năm 2018 và năm 2019 có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh đều tham gia kí cam kết hưởng ứng thực hiện.

        Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; chấp hành qui tắc giao thông, thực hiện văn hóa giao thông trong quá trình tham gia giao thông.

Nhà trường thực hiện khẩu hiệu “Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng “Năm An toàn giao thông”.

 Phối hợp với Ban An toàn giao thông xã tổ chức báo cáo chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, những quy định xử phạt khi vi phạm luật giao thông, quy tắc giao thông, văn hóa giao thông, ...

Kết quả:

 Nhà trường thực hiện tốt khẩu hiệu “Cổng trường em sạch, đẹp, an toàn”.

Nhà trường tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2018 và 2019 với chủ đề: “An toàn mọi lúc - Hạnh phúc mọi nơi”.

* Nội dung tuyên truyền:

          Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông; phổ biến rộng rãi Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP, ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 

Cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: đi không đúng phần đường, làn đường; điều khiển xe quá tốc độ quy định; không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều; leo qua dải phân cách; đi bộ sang đường không đúng quy định; chuyển hướng không đúng quy định; điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia); cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông.

Kết quả: Trường đã nghiêm túc tổ chức tuyên truyền các thông điệp về An toàn giao thông; phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị.

* Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường:

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phối hợp với công an xã, chính quyền địa phương và các ban ngành trên địa bàn xã để giữ đảm bảo trật tự cổng trường và lề đường xung quanh trường, giải tỏa những hàng rong nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự trước cổng trường.

Trường mở cổng trường để PHHS vào đưa rước học sinh.

Nhà trường thông báo cho cha mẹ học sinh biết giờ đưa con em đến trường, giờ rước con em khi tan trường.

Mở cổng trường cho cha mẹ học sinh đưa, rước con em ngay trong sân trường trước 30 phút khi giờ học bắt đầu tiết 1 , khi ra về còn 5 phút là kết thúc buổi học.

Phân công nhân viên bảo vệ có mặt tại trước cổng trường trước giờ học và sau khi tan trường để nhắc nhở và hướng dẫn học sinh qua đường giao thông.

1.4. Hoạt động an toàn phòng chống cháy nổ:

An toàn phòng chống cháy nổ cũng được trường quan tâm triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, điện, hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đơn vị có xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy. Nhân viên bảo vệ được tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy.

Kết quả: Nhà trường đạt tiêu chuẩn về trường học an toàn, phòng chống cháy nổ.

1.5. Công tác phối hợp giữa nhà trường và công an xã ngày càng phát huy tác dụng và đạt hiệu quả hơn:

Công tác phối hợp giữa nhà trường và công an xã ngày càng hiệu quả hơn như: đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường trong giờ đón, rước học sinh, tình trạng bán hàng rong, thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau gây mất trật tự trước cổng trường đã giảm hẳn; an ninh trật tự được đảm bảo khi tổ chức các kỳ thi, lễ hội, các ngày chủ điểm...; ngăn ngừa kẻ gian lừa đảo, bắt cóc trẻ em…

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

   Hiệu trưởng tiếp tục tổ chức rà soát, bổ sung và thực hiện tốt nhiệm vụ theo các quy định cụ thể của quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Chủ động phối hợp với Công an tại địa phương tổ chức thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong nhà trường. Khi họp giao ban hàng tuần ở xã có đánh giá tình hình an ninh, trật tự của nhà trường và đề xuất các ý kiến (nếu có) đến Công an xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

     Công an xã tích cực phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong nhà trường. Thường xuyên tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài nhà trường.

     Quy chế phối hợp đã phát huy những kết quả tích cực trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trong nhà trường. Tạo được sự đồng thuận cao trong nhà trường và ngoài xã hội.

    Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận đánh giá rất cao nỗ lực của Công an xã trong việc phối hợp với nhà trường trong việc xây dựng môi trường an toàn trong và ngoài nhà trường, giúp cho việc giáo dục học sinh của trường ngày càng tốt hơn.

Trong 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019 Trường Tiểu học số 3 phước Thuận  luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ trường trong công tác công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học,  phòng chống bạo lực học đường.

       Kết quả xếp loại “Xuất sắc”.

* Một số mặt tồn tại:

Vẫn còn tình trạng các gánh hàng rong bày bán trước cổng trường gây khó khăn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trước cổng trường, đặc biệt là đầu giờ học, sau giờ tan trường; tình trạng phụ huynh thiếu ý thức đứng cản trở lối đi trong giờ đón con, gây khó khăn cho nhà trường; một số ít phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi đưa, rước các em bằng xe gắn máy.

    IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI:

  1.Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường.

 2.Thường xuyên kiện toàn để duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ chuyên trách. Đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để các lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 3. Chủ trì tổ chức tiếp xúc với học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền; xử lý kịp thời biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ.

 4. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp với Công an xã để đảm bảo an ninh, trật tự, môi trường thân thiện trong nhà trường. Thường xuyên tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài nhà trường, tuyết đối không để các gánh hàng rong, kẻ lạ mặt, xe máy tụ tập trước cổng trường, nhất là vào đầu và cuối giờ học.

5.Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày, xây dựng môi trường học thân thiện theo hướng: trang trí trường, lớp và các khu vực trong khuôn viên trường luôn sạch đẹp, đúng quy định và có tính giáo dục học sinh; tạo cảnh quan trường học bằng cây xanh, hoa kiểng; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đến năm 2020 .

6. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên thăm hỏi, động viên học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, liên hệ chặt chẽ với gia đình, nắm bắt kịp thời tư tưởng, tình cảm, tinh thần thái độ học tập của học sinh ở trường, ở nhà để có biện pháp phối hợp với cha mẹ học sinh. Giáo viên có kế hoạch đến thăm gia đình, xem góc học tập của từng học sinh ; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, trao đổi thông tin, hỗ trợ cha mẹ học sinh về kiến thức, phương pháp giáo dục con em. Phát huy tính tích cực, hiệu quả việc thông tin hai chiều giữa nhà trường, giáo viên với cha mẹ học sinh thông qua họp cha mẹ các lớp, qua sổ liên lạc ...

7. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm, tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường cho học sinh; tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá, giới thiệu truyền thống và các thành tựu kinh tế-xã hội của xã, nơi trường đặt địa điểm; tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các phong trào, hoạt động văn hóa- xã hội tại địa phương.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

                    ( ký tên, đóng dấu)

 

 

Võ Ngọc Hải

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT 

- Lưu: VT, HĐNG.

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 7
Tháng 03 : 303
Năm 2020 : 1.079