Monday, 20/01/2020 - 19:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Thuận

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC , VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 - 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC , VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

PHÒNG GD VÀ ĐT TUY PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

--------------------- =================

Phước Thuận ,ngày12 tháng 10 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC , VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

_____________ *** _____________

Được sự thống nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước và Chi uỷ chi bộ Trường Tiểu học số 3 Phước Thuận .

Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2017 Trường TH số 3 Phước Thuận tiến hành tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2017 - 2018 .Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc ; Hội nghị đánh đã giá một cách trung thực kết quả đạt được trong năm học 2016 -2017 ,đồng thời chỉ ra tồn tại , yếu kém và bất cập của nhà trường ; đề ra những nội dung , biện pháp và chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm học 2017 - 2018 .Hội nghị phát huy tinh thần làm chủ tập thể , tập trung trí tuệ thảo luận , bàn bạc tìm ra những giải pháp tối ưu và biểu quyết các chỉ tiêu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 -2018 , Hội nghị nhất trí .

 

QUYẾT NGHỊ

I. CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

1. ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN

-100% CB ,CC,VC thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng Pháp luật nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động mà đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh”, gắn kết với cuộc vận động “Hai không” và phát động phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện –Học sinh tích cực . Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 40 /CT-BBT nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo .Phấn đấu kết nạp Đảng ít nhất 1 đ/c .

2/. VỀ HỌC SINH

Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ người học sinh và nội qui nhà trường . Thực hiện tốt phong trào nói lời hay làm nhiều việc tốt . Phấn đấu 100 % học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của HS .100% học sinh hình thành và phát triển tốt về năng lực và phẩm chất

II/. VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY- HOC

-100% CBGV thực hiện nghiêm túc nôi dung chương trình sách giáo khoa theo quyết định 16 của Bộ Giáo dục –Đào tạo , thực hiện nội dung giảm tải hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo .Thực hiện nghiêm túc việc dạy 2 buổi /ngày đối với học sinh khối 1,2, 3,4,5 ; đặc biệt quan tâm giúp học sinh yếu và học sinh khuyết tật học hòa nhập .

-Tổ chức nghiêm túc hội thi GVCDG cấp trường để tuyển chọn dự thi cấp huyện .Phấn đấu đạt ít nhất 1à2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và Hội thi GVCNG cấp trường chọn nguồn nhân lực tham gia Hội thi GVCNG cấp huyện năm học sau .

- 100%CBGV thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn về soạn giảng , chấm chữa , đánh giá xếp loại học sinh , tổ chức kiểm tra , đánh giá , thiết lập ,bảo quản, lưu trữ hồ sơ chuyên môn một cách hiệu quả .

- Phấn đấu cuối năm học có 40% GV xếp loại giỏi , 50% xếp loại khá ,10% xếp loại trung bình .

*Về học sinh : Phối hợp với phụ huynh mua sắm dụng cụ học tập đầy đủ . Xây dựng nền nếp học tập một cách tích cực .

- Phấn đấu đạt 99% học sinh hoàn thành chương trình lớp học ( không tính học sinh khuyết tật ) , rèn luyện trong trong hè 1% . Học sinh lớp 5 hoàn thành CTTH đạt 100%

- Tham gia giao lưu học sinh giỏi môn Toán và tiếng Việt : đạt từ 1à 2 em

- Tham gia giao lưu nét chữ nết người đạt ít nhất 1 giải .

- Các hội thi khác tham gia đầy đủ : Phấn đấu xếp vị thứ từ 1à15

III/. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT – TU SỬA XÂY DỰNG .

1/. Hoạt động lao động xanh sạch đẹp .

 • Tiến hành củng cố lại việc trang trí lớp theo đúng qui định của bộ .

- Vận động học sinh khối 1 mua ghế ngồi dự chào cờ .

 • Đồng phục quần áo học sinh , kể cả quần áo thể dục .
 • Trồng thêm cây xanh bóng mát , củng cố nâng cấp bồn hoa ,san lấp mặt bằng , mua sắm công cụ dụng cụ dọn vệ sinh , lát gạch sân trường để phục vụ sinh hoạt tập thể 300m2 ; …

2/. Tu sửa mua sắm , xây dựng mới :

 • Bổ sung sách đạt 10% so với tổng số sách hiện có .
 • Tập trung tu sửa nâng cấp 100 bộ bàn ghế học sinh đúng quy cách

+ Tư sửa nâng cấp 10 máy vi tính , phục vụ học sinh học môn tin học

+ Tu sửa nâng cấp mở rộng Cầu và hành lang trước cổng trường.

+ Lắp đặt thêm 10 bảng pano giáo dục đạo đức học sinh .

+ Tu sửa nâng cấp Nhà để xe cho học sinh và giáo viên

+ Tu sửa nâng cấp bờ thành hồ sen ở phía đông và phía tây

+ Lắp đặt 10 tủ đựng tài liệu dạy học , đồ dùng học tập của học sinh

+ Đề nghị xây dựng mới 1 khu hiệu bộ và 1 công trình nhà vệ sinh phục vụ

cho cán bộ giáo viên

+ Lát gạch Plocs sân trường khoảng 300 m2

+ Trang bị bổ sung ghế ngồi chào cờ cho học khối lớp 1 bằng hình thức xã hội hóa giáo dục .

3/. Quản lý sử dụng :

Cơ sở vật chất chung giao cho bảo vệ bảo quản 24/24 giờ .

Cơ sở vật chất các phòng học giao cho giáo viên học sinh bảo quản – sử dụng .Nếu mất mát hư hỏng không bình thường thì sẽ qui trách nhiệm bồi hoàn .

IV/ . HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ

* Tổ chức sinh hoạt chủ điểm theo tháng thông qua các ngày lễ trong năm :

Tăng cường giáo dục đạo đức , thẩm mỹ , thể chất ….; tham gia đầy đủ các hội thi .Phấn đấu đạt giải 2/3 hội thi .

V/. CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC .

Vận động học sinh tham gia 2 loại hình bảo hiểm ytế và thân thể .Phấn đấu BHYT đạt 100% , BHTTđạt 100%

Vận động quĩ khuyến học của trường .Chỉ tiêu phấn đấu đạt 2 triệu đồng /năm , Quỹ Hội chữ thập đỏ : 2 triệu đồng/năm .

Phối hợp giữa Nhà trường –Gia đình và Xã hội phát động phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực .

VI/. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH –THI ĐUA KHEN THƯỞNG .

1/.Tài chính :

 • Mở sổ nhật ký theo dõi thu chi các loại quĩ ,lập chứng từ thu chi đúng nguyên tắc quản lý tài chính .
 • Thực hiện chế độ thanh quyết toán các quĩ 1 tháng /lần .

- Thực hiện công tác quyết toán tài chính năm 2017 và theo dõi nhận dự toán kinh phí 2017 và xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

2/. Thi đua khen thưởng :

 • Tổ chức đăng ký thi đua và phấn đấu đạt danh hiệu CSTĐ:it nhất 2 CSTĐ , LĐTT :70% ; Lớp tiên tiến phấn đấu đạt 8/14lớp ,đơn vị Trường Tập thể Lao động Xuất sắc
 • Củng cố thành viên của hội đồng thi đua ,phân công nhiệm vụ từng thành viên .
 • Bổ sung tiêu chuẩn đánh giá thi đua hàng tháng , học kì , cả năm học .
 • Duy trì bảo lưu trường học văn hoá, năm 2017
 • VII/. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
 • Thực hiện tốt về công tác kế hoạch hóa nhiệm vụ năm học của đơn vị .
 • Phân công nhiệm vụ , qui định rõ trách nhiệm từng thành viên .
 • Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ khép kín trong năm và tăng cường kiểm tra đột xuất để giữ vững kỉ cương lề lối làm việc .
 • Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo hướng dẫn điều lệ trường tiểu học năm 2010 .
 • Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch , kịp thời điều chỉnh bổ sung để đạt được mục tiêu dạy học .
 • Phối kết hợp tốt các đoàn thể và địa phương để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục .
 • Xây dựng kế hoạch đánh giá nghiệp vụ GV theo quyết định 14 .
 • Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ .Phấn đấu nâng chuẩn 85% và có 100 % đạt trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên .
 • Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đạt mức độ II .
 • Thực hiện thường xuyên việc Kiểm định chất lượng hàng năm và xây dựng đề án đăng ký phấn đấu xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ II trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 .

VIII/. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

1/. Chi bộ :

 • Tăng cường công tác phát triển đảng .Phấn đấu kết nạp ít nhất 1 Đảng viên và chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh .

2/. Chi đoàn :Tích cực chỉ đạo hoạt động đội và phong trào thiếu nhi thực hiện tốt . Phấn đấu chi đoàn vững mạnh

3/. Công đoàn : Phấn đấu đạt công đoàn vững mạnh cấp cơ sở .

4/. Đội thiếu niên : Xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của hội đồng đội .Phấn đấu đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc cấp tỉnh.

IX. Qui định trách nhiệm giữa Nhà trường và các đòan thể trong nhà trường:

- Nhà trường chủ động lên kế hoạch phối hợp cùng các đòan thể để chăm lo xây dựng một tập thể đòan kết , vươt khó để hòan thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

- Phối hợp thực hiện cuộc vận động lớn đặc biệt là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh “và cuộc vận động “ Hai không”

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy thực –Học thực”.

-Theo dõi đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra để nhằm phát huy ưu điểm và chỉ ra những tồn tại để khắc phục sửa chữa nhằm hòan thành tốt công tác .

- Giữa nhà trường cần xây dựng qui chế phối hợp một cách chặt chẽ sau hội nghị 5 ngày .

Trên đây là tòan bộ NGHỊ QUYẾT của trường Tiểu học số 3 Phước Thuận đã được biểu quyết thông qua tại Hội nghị CB, CC,VC năm học 2017 -2018.

 

CÔNG ĐÒAN NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 68
Hôm qua : 10
Tháng 01 : 191
Năm 2020 : 191